Veleposlaništvo RS Bukarešta /POMEMBNO OBVESTILO /

PREDČASNE PARLAMENTARNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS 2018

OBVESTILO VOLIVCEM

 V Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/18 z dne 14. 4. 2018, je objavljen Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in v tujini bo potekalo v nedeljo, 3. 6. 2018. Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za vsa volilna opravila, se šteje ponedeljek, 16. 4. 2018.

Volivce obveščamo, da bodo v nedeljo, 3. 6. 2018 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času, volišča odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih  Republike Slovenije:

GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP na Dunaju, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP v Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju,  VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu.

 

Volivci imajo od 6. 5. 2018 do 18. 5. 2018 pri kateri koli upravni enoti, diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, možnost vpogleda v podatke v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-uprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba.html

 PODPORA LISTI KANDIDATOV

V času od 16. 4. 2018 do 3. 5. 2018 lahko volivci na DKP potrdijo obrazec podpore listi kandidatov in kandidatk.

Volivec lahko odda svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat.

 Obrazci so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-dz-2018

Svojo podporo listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije.

Volivec izpolnjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti.

 MOŽNOSTI GLASOVANJA

 Izseljenci volivci s stalnim naslovom v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

 1.  

 1. 3. 6. 2018 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije kjer je odprto volišče
 2. po pošti
 3. na volišču na območju Republike Slovenije (volišče OMNIA), če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno posredovali Okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji rok za posredovanje tega obvestila Državni volilni komisiji je 30. 5. 2018

Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko volivec odda preko portala e-uprava:

A. z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B. brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

C. preko izpolnjenega obrazca Obr03: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti), ki ga pošlje na DVK:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
 • po faxu na številko 00 386 143 31 269
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije

 

 1. Zdomci – volivci, z začasnim naslovom v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno, lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

   

 1. 3. 6. 2018 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno (to je do vključno 3. 5. 2018), Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na DKP.
 2. po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 3. 5. 2018 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine.

 

Vsem volivcem zdomcem, ki želijo glasovati diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije z odprtim voliščem ali po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji.

 

Vlogo za zgoraj navedene načine uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala E-Uprava, ki omogoča:
A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

C. preko izpolnjenega obrazca Obr02, https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti) pošlje na DVK:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
 • po faxu na številko 00 386 143 31 269
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije.

 

Več informacij najdete na spletni strani državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-drzavni-zbor-rs/volitve-v-drzavni-zbor-rs-2018

 

 

 

OBVESTILO

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami) Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bukarešti objavlja namero za sklenitev pogodbe o prodaji avtomobila znamke Škoda Octavia 1.9 TDI, letnik 2006.

Veleposlaništvo bo z zainteresiranimi ponudniki opravilo pogajanja. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Veleposlaništva Republike Slovenije v Bukarešti.

1.4.2018 - Nov sistem cestninjenja / New toll system

Voznike tovornih vozil opozarjamo na nov sistem cestninjenja

DARS d.d. bo s 1. aprilom 2018 uvedel nov način pobiranja cestnine za težka vozila na

celotnem omrežju avtocest in hitrih cest, imenovan DarsGo.

 

S tem datumom se ukinja plačevanje cestnine z gotovino in z obstoječimi elektronskimi

mediji družbe DARS - Dars karticami in ABC-tablicami - to bo omogočeno le do 31.

marca 208 do polnoči. Namesto tega bo moralo biti vsako vozilo opremljeno z napravo

DarsGo, ki omogoča obračun cestnine. Registracijo in pridobitev naprave DarsGo je

možno urediti na matičnih DarsGo servisih v Ljubljani, na počivališčih Lopata, Maribor

in Grabonoš ter mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Fernetiči. Od začetka leta 2018

naprej bodo DarsGo sesrvisi obratovali tudi na bencinskih črpalkah na avtocestnih

počivališčih. Pridobitev naprave je možno urediti tudi na zasebnem delu spletne strani

http://www.darsgo.si/

 

 

New toll system for trucks


DARS d.o. is introducting a new electronic tolling system in free traffic flow for all the vehicles whose maximum permissible weight exceeds 3.5 tonnes (heavy vehicles), called DarsGo system, from 1st of April 2018 onwards.

 

With the introduction of a new tolling system called DarsGo from 1 of April 2018, it will no longer be possible to pay toll  on the spot at each passing of a toll station. Payment of toll with the existing electronic media of DARS d.d. (DARS cards and ABC-tags) will also be terminated.

 

Instead, each vehicle that intends to use Slovenian motorways and expressways will have to be registered for the use of the DarsGo system and equipped with a DarsGo unit, which enables toll to be charged.

 

Registration and acquisition of the DarsGo unit can be arranged at the ‘DarsGo servis’ offices in Ljubljana, at the rest areas Lopata, Maribor and Grabonoš and at the border crossings Obrežje, Gruškovje and Fernetiči. From the beginning of 2018, DarsGo service partners will become operational as well at petrol stations at motorway rest areas.

 

The acquisition of DarsGo unit can also be arranged through the secured page of the website www.darsgo.si.

 

 

 

 

 

20 May - World Bee Day