Embassy of the Republic of Slovenia Bucharest /Consular information /

VISAS

The Embassy of the Republic of Slovenia in Bucharest does not issue any visa, yet.

03/06/14

VOLITVE

Na spletnih straneh "Konzularne informacije" so na voljo informacije, nasveti ter priporočila za bivanje in urejanje upravnih zadev v tujini.

 

Uradne ure konzularnega oddelka veleposlaništva

Uradne ure veleposlaništva so vsak dan med 10.00 in 13.00 uro ter v sredo med 14.00 in 16.00 uro ob predhodni najavi.

Prosimo, da svoj prihod najavite na telefonski številki +40 21 3002780 ali prek e-maila vbk(at)gov.si vsaj en delovni dan prej.  

Za termin se je glede na razpoložljivost mogoče dogovoriti tudi izven konzularnih ur.

********************************************************

Za izredno nujne konzularne zadeve (smrt, izguba dokumentov, pripor/zapor...) lahko pokličete tudi kadarkoli izven delovnega časa na dežurno številko +40 (0) 72 813 2970.

*********************************************************

Plačevanje konzularnih taks z bančnimi ali kreditnimi karticami na veleposlaništvu NI možno.

 

Varnostne informacije

 Ni varnosnih zadržkov pri potovanju v in po Romuniji. Voznikom priporočamo izredno previdnost na cestah zaradi slabih cestnih razmer in pogostih omejitev. Ob neplačanju kazni za prekršek sledi odvzem vozniškega dovoljenja. Naj opozorimo, da postopek posredovanja vozniškega dovoljenja traje nekaj časa.

Velik problem v Romuniji, posebej Bukarešti predstavljajo potepuški psi.

Komu lahko diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije nudi pomoč?

 • slovenskim državljanom,
 • osebam slovenskega porekla,
 • državljanom držav članic Evropske unije, če nimajo svojega diplomatsko konzularnega predstavništva (v skladu z 20. členom Pogodbe o Evropski skupnosti).

Kaj lahko diplomatsko konzularno predstavništvo stori za vas?

 • Izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo,
 • pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji: 

o        posredovanje izpiskov iz matičnih knjig,

o        naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo Republike Slovenije,

o        preklic potnega lista,

o        sklenitev poroke v tujini in priglasitev poroke v Republiki Sloveniji

o        ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ter razveza zakonske zveze

o        prijava stalnega/začasnega prebivališča,

o        overitev podpisa, kopije, prevoda,

o        pridobitev državljanstva Republike Slovenije po izredni naturalizaciji,

o        odpust iz državljanstva Republike Slovenije

 • posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,
 • vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter, ob vašem soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje o vaši situaciji,
 • posreduje obvestilo sorodnikom oz. prijateljem v primeru nesreče ali smrti,
 • pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo,
 • pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev,
 • pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične in poslovne subjekte.

Česa diplomatsko konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

 • Izposlovati izpustitev iz pripora oz. zapora,
 • plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kazniva dejanja,
 • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po prestani zaporni kazni prisilno vrnejo ali deportirajo v Republiko Slovenijo,
 • priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnici ali zaporu,
 • plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ter drugih uslug,
 • pomagati vstopiti v državo,
 • priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov,
 • rezervirati hotelov ali drugih namestitev,
 • priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.

Za vse dodatne infomacije smo vam na voljo.